Aktivnosti

Aktivnosti

Med leti 2018 in 2020 bo projektna skupina pripravila in, s pomočjo šol, izvedla nabor metod, ki naj bi bile v pomoč pri spremljanju razvoja veščin pri otrocih, s posebnim poudarkom na socialnem in čustvenem področju ter področju zdravja.

 

Razvite metode bodo pilotno izvedene v šolskem letu 2018/2019 v 100 šolah v 5 državah (Litvi, Latviji, Sloveniji, Italiji in Španiji), Finska pa bo izvedla eksperimentalno raziskavo o učinkih teh metod spremljanja na učenje otrok in šolsko okolje. Z rezultati raziskave želimo vplivati na spremembe politik na področjih spremljanja in učnega načrta.