Apie projektą

Socialinis emocinis ugdymas mokyklose

Mokymasis būti: Socialinių, emocinių ir sveikos gyvensenos įgūdžių vertinimo praktikos bei metodikų plėtojimas švietimo sistemose“ yra eksperimentinis projektas, suvienijęs švietimo institucijas, ugdytojus ir mokslininkus septyniose Europos šalyse: Lietuvoje, Latvijoje, Slovėnijoje, Italijoje, Ispanijoje, Portugalijoje ir Suomijoje.

 

Projektas „Mokymasis būti“ yra pagrįstas prielaida, kad mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas šiuolaikinėse Europos mokyklose neturėtų apsiriboti vien mokinių akademinių pasiekimų vertinimu. Siekiant visapusiško asmens ugdymo, mokykloje taip pat svarbu reguliariai skatinti ir vertinti jaunų žmonių asmeninę pažangą, socialinius ir emocinius įgūdžius bei kitas bendrąsias kompetencijas. Pastaraisiais metais valstybių ir tarptautinių organizacijų dėmesys socialinėms ir emocinėms kompetencijoms didėja, pripažįstant šių gebėjimų ugdymo svarbą asmens ir visuomenės gerovei. Vis dėlto iki šiol stinga žinių, kaip tinkamai vertinti socialines ir emocines kompetencijas bei nuosekliai integruoti šių gebėjimų ugdymo ir vertinimo strategijas į ugdymo procesą.

 

Projektas „Mokymasis būti“ siekia plėtoti socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymą bei vertinimą mokyklose, norint padėti mokiniams ir mokytojams įgyti vertingų gyvenimiškų įgūdžių ir puoselėti mokykloje teigiamus tarpusavio santykius.