Cilji projekta

learningtobe 28

Razviti metode spremljanja in orodja za razvoj socialnih in čustvenih veščin v šolah. Orodja bodo olajšala prepoznavanje socialnih in čustvenih veščin znotraj izobraževalnega sistema in bodo tvorili osnovo za nadaljnji razvoj politik na področju izobraževanja in praks v okviru nacionalnega kurikuluma; izboljšala se bo kakovost socialnega in čustvenega učenja; metode in orodja pa bodo tudi spodbujala socialno kohezijo in temeljne vrednote demokratične družbe.