Ciljne skupine

learningtobe 13

Glavne ciljne skupine projekta »Learning to Be« so:

 

– učitelji, učenci in ostali člani šolske skupnosti v osnovnih in srednjih šolah;

– lokalne in nacionalne oblasti na področju izobraževanja v državah, ki so vključene v projekt;

– učitelji na področju neformalnega izobraževanja.

 

Pri raziskavi različnih metod in pristopov se bomo v projektu osredotočili na dve starostni skupini učencev:

– 9-10 let in

– 13-14 let