Galvenie rezultāti

learningtobe 17

Projekta laikā tiks:

1. Izveidots visaptverošs sociāli emocionālo un veselības prasmju novērtēšanas modelis skolām. Šis modelis kalpos kā teorētiskais un metodiskais pamats SEM un tā novērtējumam vispārējā izglītībā (pamatskolā un vidusskolā).

 

2. Izveidota praktiska metodisko paņēmienu rokasgrāmata sociāli emocionālo prasmju novērtēšanai. Tā ietvers (paš)novērtējuma rīkus skolotājiem un skolēniem.

 

3. Izveidots institucionālā pašnovērtējuma rīks skolām, lai administrācija, pakalpojumu sniedzēji un personāls varētu novērtēt sociāli emocionālās mācīšanās situāciju skolā.

 

4. Izveidoti ieteikumi sociāli emocionālo un veselības prasmju attīstīšanas politikai skolās. Tiks veikta projekta rezultātu analīze saistībā ar esošo izglītības politiku un valstu mācību programmām, lai atbalstītu un veicinātu pozitīvas reformas Eiropā.