Mērķa grupas

learningtobe 13

Mācīties būt” projekta galvenās mērķa grupas ir:

 

– Skolotāji, skolēni un citi skolas kopienas locekļi pamatskolās un vidusskolās;

– Izglītības iestādes projekta dalībvalstīs;

– Neformālās izglītības pedagogi.

 

Izpētot katrai grupai atbilstošas metodes un pieejas, projekts koncentrēsies uz divām skolēnu vecuma grupām:

– 9-10 gadu vecumā

– 13-14 gadu vecumā