O projektu

Socialno in čustveno učenje v šolah

Learning to Be: »Razvoj prakse in metodologije za spremljanje socialnih in emocionalnih veščin ter veščin na področju zdravja znotraj izobraževalnega sistema« je eksperimentalni projekt v okviru programa Erasmus+KA3, ki združuje strokovnjake, predstavnike odločevalcev in praktike iz sedmih evropskih držav: Finske, Italije, Latvije, Litve, Portugalske, Slovenije in Španije.

 

Ideja projekta »Learning to Be« temelji na predpostavki, da bi morali pri spremljanju učenja v evropskih šolah preseči sedanjo prakso »ocenjevanja znanja« učencev. Več poudarka bi moralo biti na pristopih, s katerimi lahko opazujemo učenčev osebni razvoj, odnos, socialne in ostale splošne veščine. Hkrati pa bi spodbujanje individualnih družbenih veščin, veščin, potrebnih za vzpostavljanje odnosov in veščin s področja zdravja imelo za posledico večjo socialno kohezijo in prosocialno vedenje v lokalnih skupnostih, kar bi vplivalo na višje ravni razumevanja, občutek soodvisnosti, spoštovanja in reševanje družbenih konfliktov v družbi.

 

Po eni strani nacionalni okviri kurikulumov po vsej Evropi poudarjajo pomen socialnih in čustvenih veščin v izobraževanju. Na drugi strani pa ni bilo ozaveščenosti o tem, kako pravilno oceniti socialne in čustvene veščine ter vključiti strategije ocenjevanja le-teh v obstoječe izobraževalne prakse.