Rezultati projekta

learningtobe 17

V okviru projekta bomo razvili:

1. Celovit model za spremljanje socialnih, čustvenih veščin in veščin področja zdravja. Model bo služil kot teoretična in metodološka podlaga za socialno in čustveno učenje in spremljanje (osnovne in srednje šole).

 

2. Praktično orodje za spremljanje za učitelje in učence za uporabo v razredu. Vključevala bo (samo) ocenjevalna orodja za učitelje in učence.

 

3. Institucionalni instrument samoocenjevanja za šole. Ta bo šolam (administraciji, ponudniku, skupnosti itd.) pomagal oceniti položaj socialno-čustvenega učenja v šoli.

 

4. Skupek priporočil za pregled politike na področju socialnih in čustvenih veščin ter veščin na področju zdravja. Analizo rezultatov projekta glede na obstoječe izobraževalne politike in nacionalne učne načrte za boljšo nadaljnjo podporo in olajšanje pozitivnih političnih reform v Evropi.