Par Projektu

Sociāli emocionālā mācīšanās skolās

Mācīties būt:“Mācīties būt: Sociālo, emocionālo un veselības prasmju novērtēšanas metožu un prakšu attīstīšana izglītības sistēmās” ir eksperimentāls projekts Erasmus+ KA3 ietvaros, kurā iesaistītas izglītības iestādes, mācībspēki un pētnieki no septiņām Eiropas valstīm: Somijas, Itālijas, Latvijas, Lietuvas, Portugāles, Slovēnijas un Spānijas.

 

Iniciatīva “Mācīties būt” balstās pārliecībā, ka mūsdienu Eiropas skolās vērtēšanai vajadzētu sniegties tālāk par skolēnu zināšanu un akadēmiskā snieguma novērtēšanu ar atzīmēm; tai vajadzētu ietvert pieejas skolēnu personiskās izaugsmes, sociālo prasmju, attieksmju un citu vispārīgu prasmju novērtēšanai. Skolēnu individuālo sociāli emocionālo un veselības prasmju izkopšana skolā veicinātu vienotību un pozitīvu uzvedību, kas sekmētu savstarpējo izpratni un uzticēšanos, cieņu un sociāli atbildīgu pieeju problēmu risināšanai.

 

No vienas puses, visu Eiropas valstu mācību programmās tiek uzsvērta sociālo un emocionālo prasmju nozīme izglītībā. No otras puses, trūkst izpratnes par to, kā sociālās un emocionālās prasmes pareizi novērtēt un kā šo prasmju novērtēšanas stratēģijas integrēt esošajās izglītības praksēs.