Projekta mērķi

learningtobe 28

Projekta mērķis ir izstrādāt novērtēšanas metodes un paņēmienus sociāli emocionālo prasmju attīstīšanai vispārējās izglītības skolās. Šie metodiskie paņēmieni sekmēs sociāli emocionālās mācīšanās (SEM) ieviešanu izglītības iestādēs un veidos pamatu turpmākai izglītības politikas un prakses pilnveidošanai.

 

 

Projekta mērķis ir izpētīt, kā sociāli emocionālo prasmju attīstību labāk atbalstīt skolās un izglītības sistēmā kopumā.