Resources

MOKYTOJAI EKSPERIMENTINĖ MOKYKLA
https://www.surveygizmo.com/s3/4408488/LTMOKEKS

 

MOKYTOJAI KONTROLINĖ MOKYKLA
https://www.surveygizmo.com/s3/4574124/LTMOKKON

 

LT MOKSLEIVIAI EKSPERIMENTINĖ MOKYKLA
https://www.surveygizmo.com/s3/4408491/LTSTUDEKS

 

LT MOKSLEIVIAI KONTROLINĖ MOKYKLA
https://www.surveygizmo.com/s3/4574141/LTSTUDKON

 

LENKŲ MOKSLEIVIAI EKSPERIMENTINĖ MOKYKLA
https://www.surveygizmo.com/s3/4561045/POSTUDEKS

 

RUSŲ MOKSLEIVIAI EKSPERIMENTINĖ MOKYKLA
https://www.surveygizmo.com/s3/4561061/RUSTUDEKS

 

LENKŲ MOKSLEIVIAI KONTROLINĖ MOKYKLA
https://www.surveygizmo.com/s3/4574153/POSTUDKON

 

RUSŲ MOKSLEIVIAI KONTROLINĖ MOKYKLA
https://www.surveygizmo.com/s3/4574174/RUSTUDKON