Resursai

adfasdfasd

Metodinis rinkinys socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymui ir vertinimui mokyklose!

Džiaugiamės galėdami Jums pristatyti atnaujintą Metodinį rinkinį, skirtą socialinių
ir emocinių įgūdžių ugdymui ir vertinimui mokyklose. Šis leidinys yra visų projekto partnerių bendro darbo rezultatas. Tai
praktinis vadovas, skirtas mokytojams, mokyklų vadovams ir kitiems ugdytojams siekiantiems plėtoti socialinį ir emocinį ugdymą SEU mokyklose.
dfsdaf

Metodiniame rinkinyje rasite:

 

– Svarbiausią informaciją apie SEU ir jo svarbą sėkmei ir gerovei;
– Patarimus kaip organizuoti nuoseklų ir tvarų SEU mokyklose;
– Rekomendacijas kaip kurti saugią ir rūpestingą ugdymo aplinką socialiniam ir emociniam ugdymui;
– 11 mokymo(si) metodų aprašus, padėsiančius stiprinti SEU bet kokio dalyko pamokose;
– Įvadą į Formuojamąjį vertinimą ir jo taikymą socialinių ir emocinių kompetencijų vertinimui;
– Praktiškus vertinimo įrankius SEU vertinimui asmens (mokinio ir mokytojo), klasės ir visos mokyklos lygmenyse. (žr. Priedus).
Šis vadovas pirmiausia skirtas pedagogams dirbantiems bendrojo ugdymo mokyklose, bet b1us naudingas ir nefor maliojo ugdymo srityje dirbantiems sporto treneriams, meno mokytojams ir kitiems ugdytojams. Esame įsitikinę, jog labai svarbu, kad visi švietimo specialistai, dirbantys su vaikais ir jaunimu, vienodai suprastų, kas yra socialinis ir emocinis ugdymas, bei taikytų ugdymo ir vertinimo metodus, skatinančius mokinius tobulėti.

Metodinį rinkinį sudaro:

 

– Atskiri Priedai su skirtingais vertinimo įrankiais, kuriuos galima naudoti pagal poreikį.
Visi leidiniai yra NEMOKAMI ir viešai prieinami lietuvių, latvių, slovėnų, italų, ispanų ir anglų kalbomis.
Tikimės, kad šis Metodinis rinkinys padės stiprinti socialinį ir emocinį ugdymą Jūsų mokykloje!

Kiti dokumentai [Atsisiųsti pdf]

A1 – įsivertinimo knygelė 13-14 m. mokiniams
A2 – įsivertinimo knygelė 9-10 m. mokiniams
A3 – Klasės stebėjimo įrankis mokytojams
A4 – Mokinių darbo grupėje įsivertinimo lapas
A5 – Mokinių darbo grupėje ataskaitos forma
A6 – Grupės veiklos apžvalgos lentelė
A7 – Mokytojo socialinių ir emocinių kompetencijų įsivertinimo anketa
A8 – Pasitikrinimo sąrašas mokymosi aplinkai klasėje kurti
A9 – Mokytojų SEU praktikos užrašai
A10 – Mokinių grįžtamojo ryšio anketa
A11 – Mokyklos vadovo socialinių ir emocinių kompetencijų įsivertinimo anketa
A12 – Mokyklos mikroklimato tyrimo anketa
B1-B2 – SEU pasiekimų aprašai