Resursi

 

Rokasgrāmata skolēnu sociāli emocionālo prasmju novērtēšanai skolā!

Esam priecīgi iepazīstināt Jūs ar atjaunoto Rokasgrāmatu skolēnu sociāli emocionālo prasmju novērtēšanai skolā.
Rokasgrāmata ir kopīgs visu projekta partneru gatavots materiāls. Tā ir praktiska rokasgrāmata vai metodiskais materiāls skolotājiem un skolu vadītājiem, kas palīdzēs sekmēt sociālo un emocionālo prasmju mācīšanos (SEM) skolā.
adfsdf
Rokasgrāmatā ir apkopota informācija par:
– SEM un to nozīmi skolēnu labsajūtas un panākumu veicināšanas procesā;
– Praktiski ieteikumi kā organizēt un atbalstīt SEM skolā;
– Ieteikumi kā veidot drošu vidi sociāli emocionālo prasmju apguvei;
– 11 mācību metožu apraksti, kas var palīdzēt atbalstīt SEM jebkurā klasē;
– Ievads par formatīvajām vērtēšanas metodēm un to izmantošana, novērtējot skolēnu sociālo un emocionālās prasmes;
– Daži praktiski materiāli SEM novērtējumam individuālā, klases un visas skolas līmenī (skatīt pielikumus).
Lai arī Rokasgrāmata primāri ir paredzēta pamatskolu skolotājiem, rekomendējam to savā darbā izmantot visiem skolotājiem, arī profesionālajā un neformālajā  izglītībā, tai skaitā jaunatnes darbiniekiem, sporta treneriem, mākslas skolotājiem, kā arī citiem speciālistiem, kuri strādā ar bērniem un jauniešiem. Svarīgi, lai visiem, kuri strādā ar bērniem un jauniešiem, būtu vienota izpratne par sociālo un emocionālo attīstību, kā arī kopējas novērtēšanas prakses, kas ekmētu turpmāku  mācīšanos.

asdfsdf

Šajā lapā Jūs atradīsiet:

aadfsdf

– Atsevišķus pielikumus ar dažāda veida novērtēšanas instrumentiem, ko var lejupielādēt un izmantot atsevišķi.
Visi materiāli ir BEZ MAKSAS un pieejami Angļu, Latviešu, Lietuviešu, Slovēņu, Itāļu un Spāņu valodās. Mēs ceram, ka šie materiāli palīdzēs sekmēt sociāli emocionālo mācīšanos Jūsu skolā!

 

– Citi dokumenti:  [Lejupielādēt pdf]

1 – SEM Standars

2 – Pasnovertejuma kartes 13-14

3 – Klases novertesanas riks skolotajiem

4 – Pasnovertejuma kartes 9-10

5 – Matrica