Rezultatai

learningtobe 17

Projekte bus pasiekti šie svarbiausi rezultatai:

1. Išsamus socialinių ir emocinių kompetencijų vertinimo mokyklose MODELIS. Siekiama, kad modelis prisidėtų prie nacionalinio ugdymo turinio tobulinimo ir SEU vertinimo plėtros.

 

2. Praktinis vertinimo ĮRANKIŲ RINKINYS mokytojams darbui bendrojo ugdymo mokyklose. Įrankių rinkinys apims rekomendacijas nuosekliam SEU įgyvendinimui mokyklose, SEU pasiekimų aprašus, formuojamojo vertinimo strategijas bei įrankius socialinėms ir emocinėms kompetencijoms į(si)vertinti, skirtus mokytojams ir mokiniams.

 

3. Institucinio įsivertinimo INSTRUMENTAS mokykloms. Šis instrumentas skirtas padėti mokykloms (administracijai, steigėjams, bendruomenei) įsivertinti SEU situaciją ir planuoti tikslingus mokyklos veiklos tobulinimo veiksmus SEU srityje.

 

4. Rekomendacijos švietimo politikos tobulinimui SEU srityje. Projekto metu gauti duomenys ir kiti rezultatai bus nagrinėjami esamos švietimo politikos ir ugdymo turinio kontekste, siekiant tobulinti švietimo politikos priemones ir paskatinti teigiamus pokyčius Europos šalyse.