Socialno in čustveno učenje v šolah

Socialno in čustveno učenje je ključnega pomena za dobro počutje in uspeh

Občuten razvoj socialnih in čustvenih veščin otrok v šoli ima več koristi za posameznike in družbo. Glede na raziskave socialno in čustveno učenje prispeva k boljšemu duševnemu in telesnemu zdravju, višjemu akademskemu uspehu, dobremu počutju in zdravemu družbenem napredku.

Socialno in čustveno učenje kot prioriteta

Socialno in čustveno učenje kot prioriteta dosledno razvija socialne in čustvene veščine otrok in prinaša več koristi za posameznike in družbo. Glede na raziskave socialno in čustveno učenje prispeva k boljšemu duševnemu in telesnemu zdravju, višjemu akademskemu uspehu, dobremu počutju in zdravemu družbenem napredku.

Spremljanje pred ocenjevanjem.

Izbrana orodja za spremljanje niso namenjena ocenjevanju ali preizkušanju učenčevih zmožnosti. Predlagane prakse spremljanja socialnega in čustvenega učenja temeljijo na načelih formativnega spremljanja, ki poudarjajo pomen samoocenjevanja, konstruktivne povratne informacije, medsebojne podpore in prikličejo dokaze o učenju.

Cela šola je pomembna!

Celotna šolska skupnost je pomembna za spodbujanje socialnega in čustvenega učenja. Zato je cilj projekta vključiti tudi celotno šolo in nuditi podporo šolski upravi pri krepitvi doslednega izvajanja praks socialnega in čustvenega učenja na ravni cele šole.

Praktična in enostavna orodja

Projekt ponuja preproste in praktične instrumente spremljanja za vsakodnevno uporabo. Zagotavlja orodja za razvoj okolja, ki temelji na odnosih, izboljšanje metod poučevanja v razredu in pomoč učencem pri ocenjevanju lastnega napredka na področju socialnega in čustvenega učenja. Te prakse lahko učitelji splošno uporabljajo v vseh razredih, vsi učitelji pa ne glede na predmete, ki jih poučujejo, prav tako tudi učitelji v neformalnem učenju, izvenšolskih dejavnostih in drugih izobraževalnih okoljih.