Tikslinės grupės

learningtobe 13

Projekto tikslinės grupės yra:

 

– Dviejų amžiaus grupių (9–10 m. ir 13–14 m. amžiaus) pradinių ir pagrindinių mokyklų mokiniai;

– Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, mokyklų vadovai ir kiti mokyklos bendruomenės nariai;

– Švietimo politikos formuotojai ir įgyvendintojai (savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis).