Viri

Priročnik – vodnik za spremljanje socialnih in čustvenih veščin v šoli!

Naša projektna skupina z veseljem predstavlja prenovljen priročnik za spremljanje socialnih in čustvenih veščin v šoli . Priročnik je rezultat dela vseh projektnih partnerjev in predstavlja praktični vodnik za učitelje in ravnatelje za krepitev socialnih in čustvenih veščin v šolah.

dadsfsd

Priročnik vsebuje:

-snovne infromacije o socialnem in čustvenem učenju (SČU) in pomenu tega za dobro počutje in uspeh;

– nasvete o tem, kako organizirati in zagotavljati trajnost SČU na šoli;

– priporočila o tem, kako ustvariti varno in skrbno socialno okolje za SČU;

– pis enajstih metod poučevanja, ki so v podporo SČU v katerem koli razredu;

– vod v formativno spremljanje in uporaba le tega pri spremljanju socialnih in čustvenih kompetenc;

– ekaj praktičnih orodij za spremljanje SČU na individualni ravni, na ravni razreda in šole kot celote (glej priloge).

Čeprav je priročnik namenjen predvsem učiteljem, ga lahko uporabljajo tudi drugi strokovni delavci na področju neformalnega izobraževanja, npr. mladinski delavci, trenerji in drugi. Verjamemo, da bi morali vsi strokovni delavci s področja vzgoje in izobraževanja deliti skupno razumevanje glede pomena SČU in glavnih načel za doseganje najboljših učinkov le-tega.

Na tej strani boste našli naslednje vire:

– priročnik;

– priloge z različnimi orodji za spremljanje, ki jih lahko uporabljate po potrebi.

Vsa gradiva so brezplačna in so na voljo v angleškem, litovskem, latvijskem, slovenskem, italijanskem in španskem jeziku.

Drugi materiali [Prenesite PDF]

Priloga A1 ““Jaz in drugi”, samoocenjevalne knjižice za učence, stare med 13 in 14 let.
Priloga A2 “Moj osebni učni dnevnik” samoocenjevalne naloge za učence, stare med 9 in 10 let.
Priloga A3 Orodje za učitelje za opazovanje razreda.
Priloga A4 Ocenjevalni list za skupinsko delo.
Priloga A5 Obrazec za poročilo o skupinskem delu učencev.
Priloga A6 Rubrika za prezentacijo skupine.
Priloga A7 Samoocenjevalno orodje za učiteljeve socialne in čustvene kompetence.
Priloga A8 Kontrolna lista za učne strategije v razredu, ki temelji na odnosih.
Priloga A9 Beležke za učiteljevo načrtovanje socialnega in čustvenega učenja in samoevalvacijo.
Priloga A10 “Tvoje mnenje šteje” anketa učenčevih povratnih informacij.
Priloga A11 Samoocenjevalno orodje za socialne in čustvene kompetence ravnatelja.
Priloga A12 Anketa o šolskem vzdušju.
Priloga B1 Učni standardi na področju socialnega in čustvenega učenja: 4. razred.
Priloga B2 Učni standardi na področju socialnega in čustvenega učenja: 8. razred.
Priloga C1 Vzorci učnih načrtov.